Mức xử phạt xe chở quá tải mới nhất năm 2020Theo Quy chuẩn 41 . 2016 . NĐ CP đã chỉ rõ Tải trọng toàn bộ xe là khối lượng xe, đo bằng kilogam kg hoặc tấn t ở trạng thái tĩnh được ghi theo thông số qu.y địn.h trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường cộng với số lượng của người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe.Xét thấy việc chạy xe chở quá tải trọng là hành vi gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cũng như gây hậu quả ngh.iêm trọng, thì tại Nghị định 46 . 2016 . NĐ CP đã đưa ra chế tài xử lý lỗi vi phạm này tương đối c.ao. Nhưng khi Nghị định 100 . 2019 . NĐ CP mới nhất được ban hành, mức phạt với lái xe qu.y địn.h tại Điều 24 cũng như mức phạt với chủ xe tại Điều 30 nghị định này đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể các mức xử phạt như sau STT Mức quá tải Mức phạt với lái xe Mức phạt với chủ xe1 10 30 percent 800.000 01 triệu đồng Tước GPLX Từ 01 03 Tháng 02 04 triệu đồng2 30 50 percent 03 05 triệu đồng. Tước GPLX Từ 01 03 Tháng 06 08 triệu đồng3 50 100 percent 05 07 triệu đồng. Tước GPLX Từ 01 03 Tháng 14 16 triệu đồng4 100 150 percent 07 08 triệu đồng. Tước GPLX Từ 02 04 Tháng 16 18 triệu đồng5 Trên 150 percent 08 12 triệu đồng. Tước GPLX Từ 03 05 Tháng 18 20 triệu đồngLưu ý Xe chở quá trọng tải dưới 10 percent không bị xử phạt.Mức phạt với chủ xe nêu trên là mức phạt đối với chủ xe là cá nhân. Nếu chủ xe là tổ chức mức phạt gấp đôi. Lái xe ngoài bị phạt tiền còn bị buộc hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm . Nếu chủ xe đồng thời là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo mức phạt đối với chủ xe.

Nguồn: https://thamdinhgiadonga.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thamdinhgiadonga.com/phap-luat/

Article Categories:
Pháp Luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *