[Múa Lân Sư Rồng] – Liên Hoan LSR Q11 Lần 6 2016 | Top Biggest World Lion DanceLiên Hoan Lân Sư Rồng Q11 Lần Thứ 6 2016
Chương Trình Biểu Diễn Hằng Anh Đường
Múa Lân Sư Rồng
Ca Múa Nhạc Mừng Xuân

Lân Khổng Lồ
Đoàn Lân Sư Rồng Lâm MInh

múa lân | hay nhất | đẹp nhất | khai quang | lân sư rồng | đỉnh
Biggest World Lion Dance | Largest World Lion Dance | Best
——————————————————————-
Lion dance (simplified Chinese: 舞狮; traditional Chinese: 舞獅; pinyin: wǔshī) is a form of traditional dance in Chinese culture and other Asian countries in which performers mimic a lion’s movements in a lion costume. The lion dance is usually performed during the Chinese New Year and other Chinese traditional, cultural and religious festivals. It may also be performed at important occasions such as business opening events, special celebrations or wedding ceremonies, or may be used to honour special guests by the Chinese communities.

top world | best | lion dance | eye dotting | long-shi | champion
—————————————————————–

Nguồn: https://thamdinhgiadonga.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thamdinhgiadonga.com/kinh-doanh/

Article Categories:
Kinh Doanh

All Comments

 • Cho mình hỏi đoán nhạc 12:40 là bài gì thế?

  Duong Luong June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Gnhh. ,hoiu8’j¡u

  phạm luân June 10, 2020 9:16 am Reply
 • wou

  hamdan att ditosi kurniawan June 10, 2020 9:16 am Reply
 • /(
  W

  James Tan June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Wow🇯🇵🇯🇵🤩🤩❤️❤️

  huong dao June 10, 2020 9:16 am Reply
 • it's so wonderful and fantastic and colourful!!

  Alya Chienta June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 2

  Jean-Michel AH SEN June 10, 2020 9:16 am Reply
 • waw 🇯🇵🇯🇵♥️♥️♥️😘

  Martvita Shally June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Sean:Bigger lion and dragon dance are so huge!

  hong seng sim June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Bagus. DAn. besar. barongsai

  Eli Siti aliyyah June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Gong si pacai

  Marsela Lida June 10, 2020 9:16 am Reply
 • January 25 is my birthday.

  Zaw Paing June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Bagus

  Aditya Maulana June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 🙌🙌🙌🙌😎

  Nguyen Vuong June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Hello 4 năm trước. Hihi

  Trúc Huỳnh June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 😍😍😍😍

  Indah Sari June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 😃😃

  Indah Sari June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Seru

  Indah Sari June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 😗😗

  Ðat Le Tan June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Hay quá là hay luôn chừng nào múa nữa vậy

  Nhiều Nguyễn June 10, 2020 9:16 am Reply
 • wow I like viet nam

  MuộiNè June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 12:11 wow 😯 I

  Your dog June 10, 2020 9:16 am Reply
 • hay qua ba con

  MuộiNè June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Quyên

  Nguyễn Quyên June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Dc

  Nguyễn Quyên June 10, 2020 9:16 am Reply
 • D

  Nguyễn Quyên June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Fk

  Nhi Vo June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Mua qua dep

  Quang Phu June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Woooow nice vidio

  vanya nya June 10, 2020 9:16 am Reply
 • 2016 Hằng Anh Đường qua quận 8 của mình múa nè

  Luffy Gaming June 10, 2020 9:16 am Reply
 • quá hay

  Hung Nguyen June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Lân siêu to khổng lồ của bà tân vilog

  Mai Nguyen June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Tiyan suka baronsay

  Sar Bini June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Quá dữ, quá hoành tráng, LSR đẹp mắt.

  Zai Tri June 10, 2020 9:16 am Reply
 • This is better, Huyen quang is number 1 —> https://www.youtube.com/watch?v=oO0ptATXlrQ&t=2087s

  Rebirthin June 10, 2020 9:16 am Reply
 • .

  Đường Đình Anh June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Zsz Có đi cầm ô game Bộ đồ điên

  Trang Thuy June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Nhạc di dai

  Do Tam June 10, 2020 9:16 am Reply
 • iya bang

  Diandra gaming June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Puu

  Xuanhung Tran June 10, 2020 9:16 am Reply
 • Ngu
  Nguoi

  trần thịnh June 10, 2020 9:16 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *