[Múa Lân Sư Rồng] Lễ KQĐN 2013-2014 – Tinh Anh P1 | Top World Lion Dance Eye Dotting2013-2014 Eye Dotting Ceremony
Tinh Anh Dragon & Lion Dance Troupe

Lễ Khai Quang Điểm Nhãn năm 2013-2014
Đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường

múa lân | hay nhất | đẹp nhất | khai quang | lân sư rồng | đỉnh
top world | best | lion dance | eye dotting | long-shi | champion
——————————————————————-
Lion dance (simplified Chinese: 舞狮; traditional Chinese: 舞獅; pinyin: wǔshī) is a form of traditional dance in Chinese culture and other Asian countries in which performers mimic a lion’s movements in a lion costume. The lion dance is usually performed during the Chinese New Year and other Chinese traditional, cultural and religious festivals. It may also be performed at important occasions such as business opening events, special celebrations or wedding ceremonies, or may be used to honour special guests by the Chinese communities.
—————————————————————–
Diễn Đàn Lân Sư Rồng Sức Trẻ
Youtube Channel:

Nguồn: https://thamdinhgiadonga.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thamdinhgiadonga.com/kinh-doanh/

Article Categories:
Kinh Doanh

All Comments

 • wwwseeddp

  bolo35 tuanbolo June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Ink

  Reva Sati June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • ,

  Anh Luong June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • ាំតតដ

  Sa Over June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Cho em dô đội múa lân nh máy hai

  aley annie tommy tv June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • 🈵🅰️🈹🉐㊗️🈹

  Racky Pizza time June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Ii

  Nadeysa Riksa June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Đe.

  VĂN BÌNH HOÀNG June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Yogabilkis

  Ahmad Maulana June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • WOW

  ป๋อ ป๋อ June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Mình rât thích coi múa lân

  Thann Kiên June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Cái líp múa lân này hay rê

  Thann Kiên June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Dislike nhiều vậy

  hung vo June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Bang harganya barongsai berapa bang

  Banvinn nasik June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • – đăng ký vs em với nha ảnh <3

  Lưu Thế Nguyên June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Phim hay

  Hạnh Lưu June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • D glchi

  dqt1985 June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • lon qua

  ngoc Camy June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • 6yy, 1

  Martha Esther June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Hài rê

  Nhi Ngô June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • nice

  Anisa Safitri June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • nuce off good

  Anisa Safitri June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • pantat ayam

  KCK GAMERS GAMING June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Nhiều the hay

  Thanh Dat June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • H

  Thanh Dat June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Múa lân như cất

  Huong Diem June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Đủ má nó chứ

  Huong Diem June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Lồn cặt

  Huong Diem June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Hay

  Trânn Nguyễn June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • vu ngoc tu mua dep day mua ở đâu

  Khau Vu June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Harganya berapa sih?😀😀

  zavky okta 2339 June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Chả có gì đặc sắc 😉😉😉😉

  phước Vlog June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • dog qua

  Binh Nguyen June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • ngu bo!👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹😈👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹

  Binh Nguyen June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • NHIEU RONG VAI

  Đồng Nguyễn June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • Hy

  Bắp Trinh June 22, 2020 7:00 pm Reply
 • pua hay

  Thu Huynh June 22, 2020 7:00 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *