DA35: MÔ PHỎNG LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO ONLINE BẰNG TINKERCADLink web TINKERCAD:

FACEBOOK:

Tổng hợp một số dự án mô hình sử dụng arduino hổ trợ trong quá trình học lập trình.
1:ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG BLUETOOTH VỚI MODULE HC05 VÀ ARDUINO

2: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG CUỘC GỌI VỚI SIM800L VÀ ARDUINO

3: TỔNG HỢP 12 LUẬN VĂN VÀ ĐỒ ÁN HAY VỀ ARDUINO

4: EBOOK LẬP TRÌNH IOT ( Internet Of Things ) FREE

5: ĐO ĐIỆN ÁP DC (0 – 30) SỬ DỤNG ARDUINO

6: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC ( 1.8/STEP ) SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

7: HIỂN THỊ CHẠY CHỮ LÊN MATRIX 32×8 SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

8 : ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT 2 BÁNH TỰ CÂN BẰNG (PID)

9: MÔ HÌNH BẬT TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN KHI KHÔNG CÓ NGƯỜI TRONG PHÒNG

10: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG SÓNG RF 433Mhz SỬ DỤNG ARDUINO

11: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT 4 BÁNH BẰNG SÓNG WIFI SỬ DỤNG BOARD NODEMCU

12: ĐIỀU KHIỂN BẬT TẮT RELAY BẰNG CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

13:Gửi thông báo về điện thoại khi có trộm sử dụng board NodeMCU và app BLYNK .

14: ĐIỀU KHIỂN LED MATRIX Max7219 BẰNG MODULE WIFI NODEMCU.

15: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BƯỚC ( 1.8/STEP ) BẰNG BOARD ARDUINO.

16: HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM LÊN MÀN HÌNH OLED VÀ BLYNK SỬ DỤNG BOARD NODEMCU

17:MÔ HÌNH XE 2 BÁNH TỰ CÂN BẰNG ÁP DỤNG LUẬT ĐIỂU KHIỂN TỐI ƯU BỀN VỮNG ( u Tổng hợp ).

18: HẸN GIỜ BẬT TẮT THIẾT BỊ SỬ DỤNG MODULE DS1307 VÀ ARDUINO

19: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT 4 BÁNH BẰNG APP BLYNK VÀ BOARD NODEMCU

20: MÔ HÌNH XE TỰ HÀNH SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

21: ĐIỀU KHIỂN GÓC QUAY ĐỘNG CƠ BƯỚC STEPPER BẰNG NÚT NHẤN BUTTON

22: HIỂN THỊ GIỜ, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN MODULE LED MATRIX 32X8 SỬ DỤNG ARDUINO

23: EBOOK INTERNET OF THINGS ( IOT ) WITH NODEMCU ( ESP8266 12E ) V1 FREE

24: HẸN GIỜ TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN SỬ DỤNG MODULE THỜI GIAN DS3231 VÀ ARDUINO

25: CÀI ĐẶT VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG CẢM BIẾN PT100 VÀ BOARD ARDUINO

26: HIỂN THỊ GIỜ LÊN MÀN HÌNH LCD SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

27: ĐIỀU KHIỂN ARDUINO BẰNG PROCESSING – BẬT TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN

28: ĐỌC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN BẰNG BOARD ARDUINO GỬI LÊN APP BLYNK THÔNG QUA NODEMCU

29: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT 4 BÁNH BẰNG SÓNG RF ( NRF24L01 ) SỬ DỤNG BOARD ARDUINO VÀ JOYSTICKS

30: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT 3 BÁNH DÒ LINE, TRÁNH VẬT CẢN SỬ DỤNG BOARD ARDUINO

31: ĐO DÒNG ĐIỆN DC/AC SỬ DỤNG MODULE ACS712 VÀ BOARD ARDUINO

32: TRUYỀN DỮ LIỆU CẢM BIẾN QUA MÁY TÍNH THEO CHUẨN MODBUS RTU SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN RS485

33: MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PID ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG CỦA ĐÈN LED THÔNG QUA CẢM BIẾN QUANG TRỞ

DA34: ĐIỀU KHIỂN BẬT TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG BLUETOOTH THÔNG QUA BOARD ESP32

35: MÔ PHỎNG LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO ONLINE BẰNG TINKERCAD

Nguồn: https://thamdinhgiadonga.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thamdinhgiadonga.com/cong-nghe/

Article Categories:
Công Nghệ

All Comments

 • cài đặt ngôn ngữ sang tiếng anh ở đâu anh

  Khuyến Nguyễn June 23, 2020 7:50 am Reply
 • Phần mềm này mô phỏng dc mạch robot dò line ko anh

  Nguyen Khoa Dang B1603703 June 23, 2020 7:50 am Reply
 • Trang web rất hay và chi tiết

  toan nguyen June 23, 2020 7:50 am Reply
 • Link web TINKERCAD:
  https://www.tinkercad.com/circuits

  Phi Nguyễn June 23, 2020 7:50 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *